.

Т.А. Городня, А.Ф.Щербак

Навч. посіб. – Львів: “Магнолія 2006”, – 219 с.

ISBN 978-966-2025-72-9

Метою даного посібника є надання основ з математичних методів, використовуючи лінійне програмування, двоїсту пару задач лінійного програмування, елементи параметричного програмування, альтернативний оптимум та статистичні методи для проведення діагностичного економічного аналізу одержаних результатів.
Наводяться рекомендації щодо напрямків покращення техніко-економічних показників роботи об’єкта.
Матеріал посібника є корисним для студентів економічних спеціальностей, практичних робітників в їх фінансовій і економічній діяльності, а також для слухачів різних шкіл бізнесу.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
ислий зміст
Частина І. Методи оптимізації
Розділ 1. Двоїста пара задач лінійного програмування
Розділ 2. Параметричне лінійне програмування
Розділ 3. Багаторівнева лінійна задача з мережею
Розділ 4. Альтернативний оптимум
Розділ 5. Задача про оптимальні зв’язки
Частина ІІ. Статистичні методи
Розділ 6. Прийоми елімінування
Розділ 7. Інтегральний метод
Розділ 8. Рейтингова оцінка
Розділ 9. Комплексна оцінка
Розділ 10. Економетричні моделі