.

Батутіна А. П., Ємченко І. В., Троякова А. О.

Навчальний посібник. – 396 с.

ISBN 978-966-2025-38-5

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю “Товарознавство та комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Експертиза товарів та послуг”, ОКР “спеціаліст” та “магістр”. В навчально-методичному посібнику систематизовано викладено матеріал згідно типової програми. Структура посібника включає 17 тем, при вивчені яких передбачено виконання самостійної роботи, з метою самоперевірки знань матеріалу теми подані питання. Для виконання лабораторних і практичних занять визначені види робіт за запропонованим варіантом і формою, що супроводжується поясненнями. До кожної теми є перелік нормативних і законодавчих джерел, рекомендованої літератури, додатків.
Текстовий матеріал окремих тем супроводжуються таблицями схемами, додатками, що сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу дисципліни.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Експертиза: основні поняття, мета завдання. Класифікація, характеристика суб’єктів та об’єктів експертизи
Тема 2. Основні експертні методи. Технологія проведення експертизи товарів, її документальне оформлення
Тема 3. Експертиза кількості товарів. Особливості її проведення визначення кількості окремих товарів
Тема 4. Експертиза якості товарів
Тема 5. Санітарно-епідеміологічна експертиза товарів. Вивчення основних понять, структури і функцій санітарно-епідеміологічних служб
Тема 6. Визначення ступеня забруднення товарів ксенобіотиками хімічної природи під час санітарно-епідеміологічної експертизи
Тема 7. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів і продовольчої сировини
Тема 8. Фітосанітарна експертиза товарів
Тема 9. Екологічна експертиза товарів, харчових продуктів і продовольчої сировини
Тема 10. Особливості експертизи зерноборошняних товарів
Тема 11. Особливості експертизи свіжих фруктів І овочів вітчизняного і імпортного походження
Тема 12. Особливості експертизи кондитерських товарів
Тема 13. Особливості експертизи смакових товарів
Тема 14. Особливості експертизи тваринних і кулінарних жирів
Тема 15. Особливості експертизи молочних товарів
Тема 16. Особливості експертизи м’яса
Тема 17. Особливості експертизи рибних товарів