.

Корсікова Н. М. 

Навчальний посібник. – Львів.– 240 с.

ISBN 978-617-574-006-4

Навчальний посібник розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за  галузевим спрямуванням 0306 «Менеджмент і адміністрування» та 0305 «Економіка і підприємництво».
Посібник призначено для майбутніх менеджерів, економістів, осіб з середньою освітою, що самостійно вивчають макроекономіку, а також для викладачів дисципліни «Макроекономіка».

Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів 

Стислий зміст
Тема 1. Предмет, методи та функції макроекономіки
Тема 2. Макроекономічні показники у системі національних рахунків
Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція
Тема 4. Національний ринок та його рівновага
Тема 5. Моделі макроекономічної рівноваги
Тема 6. Циклічні коливання економіки
Тема 7. Інфляція: сутність, причини, наслідки
Тема 8. Зайнятість та безробіття. Соціальний захист населення
Тема 9. Фіскальна політика держави
Тема 10.  Грошова система і грошово-кредитна (монетарна) політика
Тема 11. Макроекономічна політика у  відкритій економіці
Тема 12. Довгострокове економічне зростання та економічний розвиток