.

Орлова Н.С.

Навчальний посібник, Львів. –  209 с.

ISBN 978-617-574-009-5

Структура навчального посібника «Корпоративне управління (у схемах і таблицях)» акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управління в Україні. У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у десятьох розділах згідно з навчальною програмою дисципліни «Корпоративне управління».
Для більш наочного і зрозумілого сприйняття теоретичного і методологічного матеріалу студентами навчальний посібник «Корпоративне управління» побудований у таблицях і схемах: містить 51 таблицю та 104 схеми, включаючи додатки. У посібнику студентам надано можливість самостійної перевірки знань у формі рішення практичних завдань та відповідей на контрольні питання за розділами.
Навчальний посібник призначається студентам магістратури, аспірантам, викладачам економічних вузів і спеціальностей, менеджерам і фіхівцям акціонерних товариств.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. Корпоративне управління: сутність, моделі, державне регулювання
РОЗДІЛ 2. Види акціонерних товариств та умови їх створення
РОЗДІЛ 3. Механізми формування капіталу в акціонерних товариствах
РОЗДІЛ 4. Права і обов’язки акціонерів: досвід та реалії
РОЗДІЛ 5. Дивідендна політика акціонерних товариств: форми, методи та етапи
РОЗДІЛ 6. Структура управління акціонерних товариств
РОЗДІЛ 7. Механізми корпоративного управління в акціонерних товариствах: корпоративні операції та реорганізація
РОЗДІЛ 8. Інформаційна відкритість акціонерного товариства. Корпоративні конфлікти
РОЗДІЛ 9. Практичні завдання
РОЗДіл 10. Задачі та методичні рекомендації щодо їх рішення