.

Шиян А. А.

Навчальний посібник. – 228 с.

ISBN 978-966-2025-24-8

Книга є навчальним посібником для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем – усього того, що може бути об’єднане під єдиною назвою “Економічна кібернетика”.
Головне завдання книги – надати студенту такий обсяг знань, умінь і навичок, який буде ефективно використовуватися ним у своїй майбутній діяльності. Саме тому текст написаний так, щоб надавати допомогу читачеві й після закінчення вузу, – зокрема, він може використовуватися як довідник. Наявність ретельно підібраних питань і завдань дозволяє користувачеві підготуватися до використання викладеного матеріалу у своїй практичній діяльності.
Навчальний посібник відповідає навчальній програмі курсу “Економічна кібернетика” для спеціальностей “Економічна кібернетика” та “Економічна теорія”.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України