.

Пащенко І. Н.

Навчальний посібник. – 260 с.

ISBN 966-8340-78-7

У посібнику висвітлені основні програмні питання курсу .Економіка праці й соціально-трудові відносини.. Розкрита сутність, зміст та регулювання соціально-трудових відносин у галузі праці.
Викладені теоретичні, методичні та практичні питання формування і розвитку трудових ресурсів підприємства. Розглянуті основні напрями організації праці на робочих місцях та в трудових колективах (бригадах).
Визначені методичні засади нормування часу витрат праці та оплати праці, зокрема утворення та розподілу фонду оплати праці в ринкових умовах, перегляд норм часу та розцінок.
Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів та слухачів закладів підвищення кваліфікації та перекваліфікації, він також може бути використаний викладачами, аспірантами, підприємцями та всіма, кого цікавлять питання економіки праці та соціально-трудових відносин.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Глава 1. Забезпечення виробництва трудовими ресурсами
Глава 2. Основи організації праці
Глава 3. Нормування часу витрат праці
Глава 4. Порядок оплати праці на підприємстві. Матеріальне заохочення
Глава 5. Соціально-трудові відносини