.

Кулішов В. В.

Економічний довідник підприємця. – Львів: Магнолія-2006. –  162 с.

ISBN  978-966-2025-61-3

У довіднику наведені систематизовані стислі визначення економічних показників, за якими оцінюють підприємницьку діяльність. Подана методика, формули розрахунків та аналізу кожного показника.
Розрахований на студентів та викладачів економічного профілю, спеціалістів, початківців підприємницької діяльності. Може бути використаний у системі після­дип­лом­ної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Підприємництво та ринок
Розділ 2. Підприємство: структура, форми, види
Розділ 3. Капітал. Основні засоби підприємства
Розділ 4. Капітал. Оборотні засоби підприємства
Розділ 5. Трудовий потенціал: продуктивність і оплата праці, визначення чисельності персоналу
Розділ 6. Собівартість продукції
Розділ 7. Фінансові результати підприємницької діяльності: прибуток, рентабельність, платоспроможність
Розділ 8. Інвестиції
Розділ 9. Ціни на продукцію:Види, політика та стратегія ціноутворення
Розділ 10. Антикризова політика підприємницької діяльності: економічна безпека, реструктуризація та санація, банкрутство і ліквідація підприємства