.

Городня Т. А., Мойсеєнко І. П.

Навч. посіб. – Львів: “Маг­но­лія 2006”. –  282 с.

ISBN 978-966-2025-42-2             

У навчальному посібнику розглянуто особливості здійснення економіч­ної та фінансової діагностики вітчизняних підприємств у конкурентному ринковому середовищі. Докладно представлено методичний апарат діагностики, її зв’язок з інформаційно-аналітичними науками. Надано та охарактеризовано моделі діагностики кризового стану та ситуацій, а також приділена увага діагностиці банкрутства за можливими напрямами.
Матеріал кожного розділу містить необхідні теоретичні відомості, включає комплекс тестових та практичних завдань для перевірки знань.
Навчальний посібник призначено для студентів, викладачів та інших читачів, які цікавляться проблемами діагностики вітчизняних підприємств у ринкових умовах

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАГНОСТИКИ
Розділ 2. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 3. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 4. ДІАГНОСТИКА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 5. ДІАГНОСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПЕРСОНАЛУ
Розділ 6. ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 7. ДІАГНОСТИКА МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 8. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 9. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 10. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ