.

Кулішов В. В.

Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 184 с.

ISBN 966-2025-06-4

У навчальному посібнику викладено основні економічні питання та категорії у незвичній формі вивчення курсу економічної теорії, економіки підприємств, мікро- та макроекономіки тощо.
Посібник містить тести, проблемні запитання, ділові та економічні ігри, практичні задачі, економічні ситуації. Це дозволяє студенту та учню краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його, а викладачам ефективніше використовувати його у навчальному процесі.
Навчальний посібник адресований викладачам та студентам економічних вузів І–ІV рівнів акредитації. Може бути корисним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів економічного профілю, а також для всіх тих, хто цікавиться економічною наукою та робить перші кроки у її засвоєнні.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Розвиток суспільної економічної думки
Розділ 2. Розминка
Розділ 3. Навчальні економічні ігри
Розділ 4. Практичні задачі
Розділ 5. Економічні ситуації
Розділ 6. Ситуації та задачі-жарти
Розділ 7. Тести
Розділ 8. Економічні головоломки
Розділ 9. Економічні кросворди