.

Михасюк І. Р., Швайка Л. А.

Підручник. – 220 с.

ISBN 966-8340-51-5

У підручнику, з врахуванням останніх наукових розробок зарубіжних та вітчизняних вчених розглядаються сутність, цілі і завдання державного регулювання економіки, теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, методи впливу держави на соціально-економічні процеси, методологія соціально-економічного прогнозування та планування економічного і соціального розвитку.
Розрахований на студентів ВНЗ напрямку 05.01 – “Економіка і підприємництво”. Може бути корисним викладачам, науковцям, економістам-практикам, бізнесменам, для всіх, хто цікавиться основами державного регулювання економіки.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Теоретичні основи державного регулювання економіки
Тема 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни
Тема 3. Фінансово-кредитне регулювання ринкової економіки
Тема 4. Державне регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяль­ності
Тема 5. Державне регулювання підприємництва та окремих сфер господарської, науково-технічної та інноваційної діяльності
Тема 6. Державне регулювання ринку праці, цін і тарифів рівня життя на­селення та розвитку соціальної сфери
Тема 7. Державне регулювання використання природних ресурсів, охорони природи та навколишнього природного середовища