.

Мазурок П. П., Одягайло Б. М., Кулішов В. В., Сазонец О. М.

Навчальний посібник.— Львів.— 208 с.

ISBN 978-966-2025-77-4

У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тенденції процесу розвитку світо господарських зв’язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник носить системний характер і складений у відповідності до програми курсу «Глобальна економіка», що викладається студентам економічних спеціальностей. Розрахований на викладачів, аспірантів та студентів економічних вузів і факультетів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1 СУЧАСНА ГЛОБАЛІСТИКА: НАУКА І МЕТОДОЛОГІЯ
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
РОЗДІЛ 3 МЕЖІ ЗРОСТАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПЕРЕХІД ДО ІННОВАЦІЙНОЇ СТАДІЇ РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 4 ПІДСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
РОЗДІЛ 5 РИНОК ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 6 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ У ГЛОБАЛЬНОМУСЕРЕДОВИЩІ
РОЗДІЛ 7 СИСТЕМА КРИТИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 8 КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ ТА СЦЕНАРІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ