.

Благун І. Г., Воронко Р. М., Бучкович М. Л.

Навчальний посібник. – 224 с.

ISBN 966-2025-15-4

Навчальний посібник призначений для самостійного опрацювання курсу “Бюджетний менеджмент”. Посібник складається з типової прог­рами, опорного конспекту лекцій, планів семінарських і практичних занять, тестових завдань, термінологічного словника, питань підсумкового контролю, списку рекомендованої літератури.
Для студентів спеціальності “Фінанси”, аспірантів, викладачів, працівників державних фінансових органів і служб.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту
Тема 2. Структура бюджету держави як об’єкта управління
Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом
Тема 4. Бюджетне планування
Тема 5. Виконання бюджету
Тема 6. Облік виконання бюджету
Тема 7. Звітність про виконання бюджету
Тема 8. Контроль за виконанням бюджету
Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту
Питання підсумкового контролю
Термінологічний словник