.

Осмятченко Л. М., Шевчук В. С.

Навчальний посібник. – 196 с.

ISBN 966-8340-76-0

Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами програми курсу “Бухгалтерський облік”, що викладається студентам вищих навчальних закладів економічного профілю.
В посібнику послідовно викладено теоретичні питання основ бухгалтерського обліку. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання, запитання і тести для самоконтролю. Це дає змогу студентам краще засвоювати навчальний матеріал або навіть самостійно його опанувати.
Розрахований на викладачів, студентів факуль­тетів економічного спрямування, фахівців, які причетні до проблем обліку і аудиту.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Загальна характеристика, принципи і об’єкти бухгалтерського обліку
Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Розділ 3. Бухгалтерський баланс
Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку
Розділ 5. Документація та інвентаризація
Розділ 6. Форми бухгалтерського обліку
Розділ 7. Принципи обліку господарських операцій
Розділ 8. Основи бухгалтерської звітності
Розділ 9. Основи організації бухгалтерського обліку