.

Бачинський В. І., Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В.

Навч. посіб. – Львів. – 420 С.

ISBN 978-617-574-00-71

Навчальний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”. У ньому розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються сутність, значення, предмет та метод бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського балансу, призначення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація, принципи обліку основних господарських процесів, поняття і види форм бухгалтерського обліку, основи фінансової звітності та організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, бухгалтерів та інших фахівців у галузі економіки та підприємництва.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
ТЕМА 1. ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І  ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕМА 2. Предмет і метод бухгалетеського обліку
ТЕМА 3. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ТЕМА  4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
ТЕМА 5. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
ТЕМА 6. КЛАСИФІКАЦІЯ  І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТЕМА 7. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
ТЕМА 8. ОЦІНЮВАННЯ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ В СИСТЕМі БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТЕМА 9. ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
ТЕМА 10. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, ТЕХНІКА ОБЛІКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ТЕМА 11. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТЕМА 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТЕМА 13. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ