.

Беднарчук М. С., Полікарпов І. С.

Підручник.– 365 с.

ISBN 978-966-20-25-03-0

Висвітлюються ключові слова і поняття у сфері біржової торгівлі товарами (сформовано глосарій термінів); класифікація, сучасні вимоги та загальна характеристика біржових товарів; товарознавча характеристика непродовольчих товарів, якими торгують провідні товарні біржі світу (металів, лісопродукції, нафти, нафтопродуктів та природного газу, сировини для текстильної промисловості (бавовни, шовку, шерсті та луб’яних волокон), натурального каучуку та ін) та товарознавчі аспекти чинних специфікацій міжнародних товарних бірж на основні непродовольчі біржові товари; з позицій сучасного товарознавства розглянуто етапи формування, зміст діяльності, функції і класифікацію сучасних міжнародних товарних бірж, світові центри біржової торгівлі товарами і провідні товарні біржі світу.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Загальна характеристика біржових товарів провідних товарних бірж світу
Розділ 2. Сировина і продукція металургії
Розділ 3. Лісоматеріали і пилопродукція
Розділ 4. Натуральний каучук
Розділ 5. Нафта і нафтопродукти
Розділ 6. Хутро
Розділ 7. Cировина для виробництва шкір
Розділ 8. Сировина для текстильної промисловості
Розділ 9. Товарознавчі особливості кількісних характеристик біржових товарів
Розділ 10. Світові центри біржової торгівлі товарами та провідні товарні біржі світу
Словник термінів біржової торгівлі товарами