.

Переглянути зміст і уривок підручника

За редакцією Л. С. Бабінець

Рекомендовано вченою радою Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України (протокол № 14 від 23.12.21 р.)

Рецензенти:

завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ФПО Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, д-р мед. наук, професор М. В. Гребеник

завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини Івано-франківського національного медичного університету, д-р мед. наук, професор В. Г. Міщук

Реабілітація в сімейній медицині : підручник / [Л. В. Андріюк, Л. С. Бабінець, В. І. Величко та ін.] ; за редакцією Л. С. Бабінець. – Львів : «Магнолія 2006», 2021. – 476 с.

ISBN 978-617-574-212-9

Підручник присвячено актуальним питанням реабілітації у сімейній (амбулаторній) медицині, який створено колективом досвідчених фахівців науки і клінічної практики у галузі надання первинної медичної допомоги. Автори надали актуальну і сучасну інформацію щодо реабілітаційних можливостей у веденні пацієнтів з найбільш поширеними нозологіями у первинній медичній практиці. Запропоновані алгоритми реабілітації подано у відповідності із сучасними вітчизняними та міжнародними рекомендаціями.

Автори сподіваються, що викладені у підручнику матеріали будуть цінними для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – студентів старших курсів медичних вузів, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, терапевтів, фізіотерапевтів, реабілітологів, спеціалістів фізичної реабілітаційної медицини, а також для науковців у цих галузях.

рубрика: Медичні науки