.

Переглянути зміст і уривок посібника

Рецензенти:

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, д-р мед. наук, професор С. М. Андрейчин

Завідувачка кафедри сімейної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, д-р мед. наук, професор Л. В. Хіміон

Бабінець Л.С., Маєвська Т. Г.

Первинний остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом: клініко-патогенетичні особливості, оптимізація лікування та реабілітації : науково-методичний посібник / Л. С. Бабінець, Т. Г. Маєвська – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 208 с.

ISBN 978-617-7937-51-6

У науково-методичному посібнику висвітлено результати власного дослідження авторів із розробки оптимізованих програм лікування та комплексної реабілітації хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічним панкреатитом із включенням медикаментозних та немедикаментозних засобів на основі аналізу клініко-патогенетичних особливостей таких хворих. Представлено обґрунтування доцільності і продемонстровано ефективність комплексних лікувальних і реабілітаційних програм медикаментозної корекції виявлених порушень з використанням препарату внутрішньоклітинної ферментотерапії (Вобензим) і поверхневої багатоголкової різнометалевої аплікації (аплікатор М.Г. Ляпка) для зменшення ендотоксикації і оксидативного стресу, по кращення показників мінеральної щільності кісткової тканини і зменшення глибини остеодефіциту, покращення функціональної спроможності суглобів, зменшення вираженості больового синдрому при остеартрозі у поєднанні із хронічним панкреатитом.

Науково-методичний посібник буде цікавим для широкого кола фахівців-практиків у галузі медицини – лікарів загальної практики-сімейних лікарів, терапевтів, ревматологів, гастроентерологів, ортопедів-травматологів, реабілітологів, спеціалістів фізичної реабілітаційної медицини, а також для науковців у цих галузях, для лікарів-інтернів і студентів старших курсів медичних вузів.

рубрика: Медичні науки