.

Переглянути уривок і зміст посібника

Автори:

В. А. Скибчик – д-р мед. наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, лікар вищої категорії з кардіології та терапії;

Я. В. Скибчик – лікар-кардіолог ДУ «Інститут серця МОЗ України», асистент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних техно­логій Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Рецензенти:

В. К. Тащук – заслужений лікар України, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету;

Ю. С. Рудик – д-р мед. наук, професор, завідувач відділу клінічної фармаколо­гії і фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України».

Скибчик В. А.

Клінічна електрокардіографія / В. А. Скибчик, Я. В. Скибчик. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 568 с.

ISBN 978-617-7937-05-9

До уваги тих, хто освоїв попередній посібник «Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології» та хоче безперервно удосконалювати свої професійні знання та навики, автори пропонують ще одну книгу – «Клінічна електрокардіографія для професіоналів». Посібник базується на світовому та власному досвіді авторів, розкриває нюанси та секрети електрокардіографічної діагностики різних кардіологічних захво­рювань та синдромів. Автори мають надію, що систематизовані та наведені в ньому клінічні практичні знання з кардіології та електрокардіографії дозволять лікарям підвищити свій професійний рівень і суттєво збільшать вірогідність прийняття правильних кваліфікованих рішень у складних діагностичних ситуаціях. У кожному розділі автори акцентують увагу на сутності патології, її електрокардіографічних ознаках із відповідним ілюструванням електрокардіограмами (понад 400 ЕКГ), прогностичному значенні й тактиці лікування. Розглянуто численні складні варіанти ЕКГ у нормі й патології, описано клінічні випадки з електрокардіограмами. Оскільки наведені ЕКГ-синдроми та феномени в повсякденній лікарській практиці трапляються рідко, їх розуміння та вивчення вимагатиме певних концентрованих зусиль.

Видання призначене для лікарів-кардіологів та лікарів з функціональної діагностики, але може бути корисним для терапевтів, сімейних лікарів, фахівців суміжних спеціальностей, лікарів-інтернів, студентів старших курсів медичних університетів.

 

рубрика: Медичні науки