.

Шкіря Н. Л., Нікульникова Т. Г., Залізняк Н. В.

Навчальний посібник. – 224 с.

ISBN 966-2025-05-7

Навчальний посібник надає можливість забезпечити підготовку із дисципліни “Аудит”, що є нормативною дисципліною професійної підготовки для студентів, які навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”.
У навчальному посібнику викладено теоретичні питання основ аудиту відповідно  до вимог програми курсу “Аудит”. Матеріал викладено із урахуванням Міжнародних стандартів аудиту. Для засвоєння теоретичної частини за­пропоновані практичні завдання та питання для самоконтролю.
Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного спрямування, фахівців з обліку та аудиту.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Теоретико-методологічні та історичні аспекти аудиту
Розділ 2. Організація і методика аудиту
Розділ 3. Методика проведення аудиту активів і пасивів підприємства
Додатки