.

Переглянути уривок підручника

Рекомендовано вченою радою Дніпровського державного медичного університету, протокол № 8 від 24 червня 2021 р.

Автори:

Завізіон В. Ф., Бондаренко І. М., Прохач А. В., Машталер В. Є., Логвіненко В. В., Ніколаєнко-Камишова Т. П., Комський М. П., Ходжуж М. Х., Суховерша О. А., Стьопушкін С. П., Черниловський В. А., Авєрін Д. І., Артеменко М. В., Хворостенко Ю. М., Лященко О. В., Седінкін В. А., Кислицина В. С., Дмитренко К. О., Чайковський В. П.

Рецензенти:

завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною Полтавського державного медичного університету, д-р мед. наук, професор В. П. Баштан;завідувач кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету, д-р мед. наук, професор О. П. Колеснік.

Онкологія : підручник / В. Ф. Завізіон, І. М. Бондаренко, А. В. Прохач та ін. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 480 с.

ISBN 978-617-7937-14-1

Підручник з онкології для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів-онкологів, сімейних лікарів складений з врахуванням навчальної програми з онкології для студентів медичних і стоматологічних факуль­тетів медичних університетів та програми післядипломної спеціалізації по онкології. В підручнику розглянуті питання організації онкологічної служби в Україні, етіологія пухлин та канцерогенез, епідеміологія, клініка, діагностика, сучасні класифікації, лікування, профілактика, основних локалізацій злоякісних пухлин, основні питання паліативної допомоги онкологічним хворим.

Суттєвою відмінністю підручника від існуючих видань є включення до видання TNM-класифікації 8 редакції за 2017 рік, схеми лімфатичного відтоку, розглянуті питання лікування раку з врахуванням останніх рекомендацій NCCN, ASCO, ESMO, EHA та інших авторитетних міжнародних організацій, що вивчають злоякісні пухлини.

рубрика: Медичні науки