.

Карпунь І. Н.

Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання: монографія. – 440 с.

ISBN 978-966-2025-51-4

Комплексно досліджені сучасні підходи фінансових антикризових заходів на вітчизняних підприємствах. Розглядаються основні фактори негативного впливу на фінансову стійкість і платоспроможність суб’єктів господарювання і шляхи його нейтралізації, узагальнено концептуальні засади антикризового управління та проаналізовано його економічно-правове забезпечення.
Значна увага в роботі приділена стратегії та фінансуванню антикризових заходів, методології оцінювання загрози фінансової кризи на підприємстві, а також раціональні підходи удосконалення державної політики фінансової підтримки реального сектора економіки. Особлива увага приділена соціально-психологічним факторам, людській природі виникнення і ліквідації небезпечних виробничих ситуацій. По всіх аспектах антикризового управління обгрунтовані цілі та завдання.
Монографію адресовано працівникам органів державної влади, фахівцям фінансового сектора, науковцям, викладачам, слухачам магістерських програм та студентам економічних та інших спеціальностей. Праця буде корисною для бізнесменів та менеджерів підприємств.

Стислий зміст
Розділ 1. Теоретичні аспекти банкрутства і санації підприємств
Розділ 2. Основні засади антикризової оцінки в діяльності суб’єкта господарювання
Розділ 3. Фінансовий механізм антикризових заходів на підприємстві
Розділ 4. Основні домінанти антикризової діяльності на підприємстві