.

Переглянути зміст і уривок посібника

За редакцією професорів О. Є. Абатурова та Л. М. Юр’євої

Рекомендовано Вченою радою Дніпровського державного медичного університету (протокол № 4 від 25.03.2021 р.)

Автори:

Абатуров О. Є., Юр’єва Л. М., Величко В. І., Кожина Г. М., Крючко Т. О., Леженко Г. О., Агафонова О. О., Бабич В. Л., Зеленська К. О., Кокашинський В. О., Нікуліна А. О., Радченко Т. М., Тєрьошина І. Ф., Токарєва Н. М., Шорніков А. В., Шустерман Т. Й.

Рецензенти:

Волосовець О. П. – завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Хаустова О. О. – професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, PR віце-президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини», доктор медичних наук, професор

Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія : посібник / [О. Є. Абатуров, Л. М. Юр’єва, В. І. Величко та ін.] ; за ред. О. Є. Абатурова та Л. М. Юр’євої. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 268 с.

ISBN 978-617-7937-10-3

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні загальні відомості щодо визначення, етіології, епідеміології, класифікації, факторів ризику розвитку та механізмів патогенезу ожиріння. Авторами наведені сучасні уявлення щодо фе­нотипів та генетичних форм ожиріння, методів діагностики та лікування. Колектив авторів на сучасному рівні наводить опис питань порушення харчової поведінки, психічних та психосоматичних розладів, метаболічного синдрому, фармакологічних та психотерапевтичних методів лікування цих станів, методів превенції і реабілітації пацієнтів з ожирінням.

Навчально-методичний посібник адресовано здобувачам освіти медичних фа­культетів, аспірантам та викладачам закладів вищої медичної освіти IV рівня акре­дитації, а також фахівцям медичної галузі – лікарям-педіатрам, лікарям загальної практики-сімейної медицини, ендокринологам, терапевтам, психіатрам, медичним психологам тощо.

Навчально-методичний посібник містить матеріали науково-дослідної роботи «Прогнозування розвитку дитячих захворювань, асоційованих з цивілізацією» (№ держреєстрації 0120U101324). Дослідження виконане за бюджетною програмою КПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я», фі­нансувалося Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного бюджету.

рубрика: Медичні науки