.

Переглянути уривок і зміст посібника

Aвтоpи:

ЛАПОВЕЦЬ Любов Євгенівна – завідувач кафедри клінічної лабораторної діагнос­тики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного уні­верситету імені Данила Галицького, академік АН ВО України, доктор медичних наук, професор;

АКІМОВА Віоріка Миколаївна – професор кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор біологічних наук, доцент;

ЛЕБЕДЬ Галина Богданівна – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університе­ту імені Данила Галицького, кандидат біологічних наук, доцент;

МАРТЬЯНОВА Ольга Ігорівна – доцент кафедри клінічної лабораторної діагности­ки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного універ­ситету імені Данила Галицького, кандидат медичних наук, доцент;

ПОЛОВКОВИЧ Святослав Володимирович – професор кафедри технології біо­логічно активних речовин, фармації та біотехнології, Національний університет «Львівська політехніка», доктор хімічних наук, доцент.

Рецензенти:

завідувач відділення гематології з лабораторною групою ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМНУ» д. мед. наук, ст. науковий співробітник З. В. Масляк;

професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України д. мед. наук, професор І. Я. Криницька.

Лабораторна імунологія : навчальний посібник / Л. Є. Лаповець, В. М. Акімова, Г. Б. Лебедь та ін. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 318 с.

ISBN 978-617-7937-42-4

У навчальному посібнику описано сучасні методи імунодіагностики, які за двохетапним принципом аналізу імунного статусу, а також селективним використанням їхніх груп відповідно до клініки захворювання чи проявів патологічного процесу дозволяють не тільки охарактеризувати окремі лан­ки імунного «каскаду» в патології, а й оцінити стан системи імунного гомеостазу.

Рекомендовано Вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького як навчальний посібник для студентів медичних вузів, слухачів курсів факультетів післядипломної освіти, лікарів різних спеціальностей (протокол № 5 – ВР від 27 жовтня 2021 року)

рубрика: Медичні науки