.

Переглянути зміст і уривок підручника

Рекомендовано Вченою радою Полтавського державного медичного університету як навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», а також для здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 091 «Біологія» у закладах вищої освіти МОЗ України (протокол засідання Вченої ради № 2 від 13.10.2021).

Автори:

Акімов О. Є., Костенко В. О.

Рецензенти:

І. Ю. Багмут – завідувачка кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти, д-р мед. наук, професор;

А. М. Єлінська – професор кафедри анатомії, патоморфології та судової медицини Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д-р мед. наук, доцент;

К. С. Непорада – завідувачка кафедри біологічної та біоорганічної хімії Полтавського державного медичного університету, д-р мед. наук, професор.

Оксидативно-нітрозативний стрес та методи його дослідження : навчально-методичний посібник / О. Є. Акімов, В. О. Костенко. – Львів : Магнолія 2006. – 2021. – 152 с.

ISBN 978-617-574-211-2

У посібнику викладені основні механізми, що лежать в основі розвитку оксида­тивно-нітрозативного ураження органів та систем, наведені алгоритми проведення та інтерпретації біохімічних показників, що характеризують розвиток та перебіг окси­дативно-нітрозативного стресу.

Посібник рекомендується студентам, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія», аспірантам, які здобувають сту­пінь доктора філософії за спеціальностями 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина», а також практикуючим лікарям медичного та стоматологічного профілю.

рубрика: Медичні науки