.

Переглянути зміст і уривок підручника

Автори:

Рижов О.А., Страхова О.П., Іванькова Н.А., Нессонова М.Н.

Рецензенти:

К.В.Александрова професор кафедри біоорганичної хімії Запорізького державного медичного університету, доктор хімічних наук

В.В.Парченко професор кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів та токсикологічної хімії, доктор фармацевтичних наук

Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету (протокол № 10 від 17.04.2021.)

Комп’ютерне моделювання у фармації. Підручник для студентів фармацевтичного факультету спеціальностей «Фармація», «Промислова фармація» за програмою навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання у фармації» / О.А.Рижов, О.П.Страхова, Н.А.Іванькова, М.Н.Нессонова. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 300 с.

У підручнику розглянуто деякі теоретичні положення з питань моделювання, структурного та системного аналізу даних, теорії ігор, статистичного аналізу даних. Викладено підходи до комп’ютерного моделювання біологічних систем. Розглянуто мови створення моделей на платформі Physiome.

Описано створення математичних моделей процесів що відбуваються у біологічних об’єктах на теоретичній основі теорії функціональних систем П.К.Анохіна.

Посібник призначений для студентів і викладачів фармацевтичного факультету

рубрика: Медичні науки