.

Переглянути зміст і уривок підручника

За загальною редакцією доктора медичних наук, професора

Затверджено Вченою радою Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика  (протокол № 9 від 11.11.2020 р.)

Автори:

Луньова Г. Г., Ліпкан Г. М., Сілонов С. Б., Кривенко Є. О., В′юницька Л. В.,  Шевченко Т. М., Щербиніна М. Б., Воронкова Ю. С., Воронкова О. С.,  Микитенко Д. О., Воронцова Л. Л., Міхєєв О. О., Козачук О. С.,  д.мед.н., Проценко В. М., Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Максимюк Г. В.,  Кость А. С., Ястремська О. О., Лебедь Г. Б., Порохнавець Л. Є.,  Мартьянова О. І., Андрушевська О. Ю., .Залецький М. П., Дем’янчук Н. Р.,  Бойків Н. Д., Ігнатьєв О. М., Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Мацегора Н. А.,  Єрмоленко Т. О., Кліщ І. М., Марущак М. І., Криницька І. Я.,

Рецензенти:

С. М. Гайдукова, доктор медичних наук, професор кафедри гематології та трансфізіології НМПО імені П. Л. Щупика.

С. В. Вєрьовка, доктор біологічних наук, професор, завідувач лаболаторії біохімії ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченко НАМН України.

Н. В. Заічко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ імені М. І. Пирогова.

Клінічна біохімія : підручник: у 3 т. / Г. Г. Луньова, Г. М. Ліпкан, Л. В. В’юницька та ін. /; за ред. Г. Г. Луньової. – Львів : ПП «Магнолія 2006», 2021. Т. 1. – 316 с.

ISBN 978-617-574-210-5

В підручнику буде викладена систематизована сучасна теоретична та практична інформація щодо основних розділів клінічної біохімії. В розділі «Менеджмент медичних лабораторій та система гарантії якості лабораторних досліджень» вперше буде представлена інформація про особливості менеджменту в медичних лабораторіях і створення системи гарантії якості біохімічних досліджень з урахуванням міжнародних вимог. В розділі «Аналітичні принципи та технології» проведена оцінка сучасних аналітичних методів через їх аналітичну чутливість, специфічність, визначення референтних методів, внутрішньолабораторний контроль і зовнішню оцінку якості досліджень, а також визначення інтерферуючих чинників. У підручнику особливу увагу приділено сучасним вимогам до преаналітичного етапу досліджень. В розділах підручника надано сучасну теоретичну інформацію по основним розділам клінічної біохімії: обміну білків, вуглеводів, ліпідів, гормонів, мінералів та води, кислотно-лужному стану в нормі та при патологічних станах та захворюваннях. Практичне застосування біохімічних досліджень оцінено через можливість раннього виявлення певного захворювання, діагностику захворювання, діагностику ураження певного органу, моніторинг життєво важливих функцій організму хворого, моніторинг реакції на лікувальні заходи.

Підручник рекомендовано для студентів старших курсів, інтернів, курсантів академій та факультетів післядипломної освіти, лікарів-лаборантів та біологів, які працюють в медичних лабораторіях та лікарів різних спеціальностей.

рубрика: Медичні науки