.

Переглянути зміст і уривок посібника

За редакцією професора Л. М. Пасієшвілі

Рекомендовано до друку вченою радою

Харківського національного медичного університету,

протокол № 7 від 24 червня 2021 р.

Авторський колектив: професори Пасієшвілі Л. М., Бабінець Л. С., Ждан В. М.,

Железнякова Н. М., Заздравнов А. А., Величко В. І., Карпенко В. Г., Капустник В. А.,

Михайловська Н. С., Пасієшвілі Н. М., Фролова Т. В., Чухрієнко Н. Д.; доценти:

Андруша А. Б., Бабаніна М. Ю., Бобро Л. М., Лісова О. О., Пасієшвілі Т. М.,

Стенкова Н. Ф., Шапкін В. Є.; асистенти: В’юн Т. І., Лагода Д. О.

Рецензенти:

заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут терапії імені Л. Т. Малої

НАМН України», д-р мед. наук, професор О. В. Колеснікова;

завідувач кафедри терапії, ревматології та гастроентерології ХМАПО МОЗ

України, д-р мед. наук, професор О. А. Опарін.

Захворювання скелетно-м`язової системи як міждисциплінарна

проблема: навчальний посібник / Л. М. Пасієшвілі, Л. С. Бабінець,

В. М. Ждан та ін..; за ред. Л. М. Пасієшвілі. – Львів : Магнолія 2006,

  1. – 412 c.

ISBN 978-617-574-205-1

Посібник містить сучасну інформацію про етіопатогенез, поширеність, клінічні прояви й лікування хвороб внутрішніх органів, основними проявами яких є ураження суглобів і м’язів. Охарактеризовано нозологічні форми, де означена симптоматика – один із компонентів (часто не провідний) клінічної картини хвороб. Посібник є мультидисциплінарним виданням, в якому також висвітлено результати власного досвіду авторів. Його можна використовувати в навчальному процесі підготовки здобувачів у вищих закладах медичної освіти IV рівня акредитації та лікарів–інтернів за спеціальностями «Загальна практика – сімейна медицина» і «Внутрішні хвороби». Запропоновані діагностичні підходи і схеми лікування можуть бути корисними для лікарів загальної практики, сімейних

лікарів, терапевтів, ревматологів, неврологів тощо.

рубрика: Медичні науки