.

Переглянути зміст і уривок посібника

А в т о р и :

В. А. Скибчик – д-р мед. наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, лікар вищої категорії з кардіології та терапії;

Я. В. Скибчик – лікар-кардіолог ДУ «Інститут серця МОЗ України», асистент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Р е ц е н з е н т и :

В. К. Тащук – заслужений лікар України, д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету;

А.В. Ягенський – д-р мед. наук, професор кафедри сімейної медицини ФПДО (Луцька філія) Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології / В.А. Скибчик, Я.В. Скибчик. Видання 3-є, виправлене. – Львів: Видавець Марченко Т. В., 2021. – 164 с.

ISBN 978-617-7937-47-9

У виданні розглянуто найпоширеніші невідкладні стани в кардіології, які зустрічаються в лікарській практиці. У кожній із представлених нозологій коротко визначено cутність патології, причини її виникнення, описано електрокардіографічні діагностичні критерії з відповідною ілюстрацією електрокардіограм і алгоритми лікування. Книга може стати надійним джерелом сучасної інформації та швидким вказівником для прийняття правильних рішень.

Для лікарів медицини невідкладних станів, кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-інтернів.

рубрика: Медичні науки