.

Переглянути зміст і уривок посібника

Рекомендовано навчально-методичним кабінетом ПДМУ як навчальний посібник для студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів хірургічного профілю.

Авторський колектив:

Зубаха А. Б., Лігоненко О. В., Чорна І. О., Стороженко О. В., Шумейко І. А.

Рецензенти:

Завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького Національного медичного університету ім. М. І. Пирогова д. мед. н. професор Хіміч С. Д.

Завідувач кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими Запорізького дер­жавного медичного університету д. мед. н. професор Ганжій В. В.

Завідувач кафедри хірургії №3 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» д.мед.н., професор Малик С. В.

Гнійно-запальні захворювання пальців і кисті: посібник. — Львів: “Магнолія 2006”, 2021. — 124 с.

ISBN 978-617-574-203-7

У методичному посібнику з діагностики і лікування гострих гнійних захворювань кисті і пальців наведені майже всі гнійно-за­пальні захворювання цієї ділянки, що у цілому займають одне з пер­ших місць по частоті серед усіх хірургічних захворювань з якими хворі звертаються в амбулаторії і поліклініки.

рубрика: Медичні науки