.

Переглянути зміст і уривок посібника

Рекомендовано Вченою радою Української медичної стоматологічної академії як навчальний посібник для лікарів-інтернів, курсантів, практичних лікарів з фахів «неврологія», «інфекційні хвороби», «сімейна медицина» у закладах вищої освіти МОЗ України (протокол засідання № 7 від 10.03.2021 р.)

Автори:

Дельва Михайло Юрійович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету

Гладка Вікторія Михайлівна – канд. мед. наук, доцент кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету

Литвиненко Наталія Володимирівна – д-р мед. наук, професор кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету

Пурденко Тетяна Йосипівна – канд. мед. наук, доцент кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету

Рецензенти:

Коваль Тетяна Ігорівна – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Полтавського державного медичного університету

Насонова Тетяна Іванівна – д-р мед. наук, доцент кафедри неврології № 1 Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика

Дарій Володимир Іванович – д-р мед. наук, професор кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету

Герпетичні нейроінфекції : навчальний посібник [для лікарів-інтернів, курсантів, практичних лікарів з фахів «неврологія», «інфекційні хвороби», «сімейна медицина» у закладах вищої освіти МОЗ України] / М. Ю. Дельва, В. М. Гладка, Н. В. Литвиненко, Т. Й. Пурденко – Львів : «Магнолія 2006», 2021. – 88 с.

ISBN 978-617-574-182-5

Навчальний посібник «Герпетичні нейроінфекції» призначений для лікарів-інтернів, практичних лікарів з фахів «неврологія», «інфекційні хвороби», «сімейна медицина» у закладах вищої освіти МОЗ України. У навчальному посібнику акцентовано увагу на етіопатогенетичні механізми, особливості клінічного перебігу, діагностику та лікування герпетичних нейроінфекцій. Приділено увагу патофізіологічним та структурним змінам в центральній та периферичній нервовій системі при герпетичних нейроінфекціях.

рубрика: Медичні науки