.

Переглянути уривок і зміст атласу

Затверджено Рішенням Центральної методичної Ради Запорізького державного медичного університету (протокол № 5 від 27 травня 2021 р.)

Автори:

Шевченко Анатолій Іванович – д-р мед. наук, професор кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету;

Колеснік Олексій Петрович – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету;

Нікішина Валерія Геннадіївна – асистент кафедри онкології та онкохірургії Запорізького державного медичного університету.

Рецензенти:

І. М. Бондаренко – д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри онкології та медичної радіології Дніпровського державного медичного університету;

С. О. Мягков – канд. мед. наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії Запорізького державного медичного університету.

Шевченко А. І.

Атлас рентгенограм до практичних занять студентів ЗВО МОЗ України 5–6-х курсів спеціальностей «Медицина», «Педіатрія» / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, В. Г. Нікішина. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2021. – 120 с.

ISBN 978-617-7937-17-2

У атласі викладені основні відомості про рентгенологічну анатомію органів грудної порожнини, травного та сечовивідного тракту, молочної залози. У кожному розділі наведені клініко-анатомічні класифікації онкопатології бронхо-легеневої системи, стравоходу, шлунка, ободової і прямої кишки, сечовивідної системи і молочної залози – основних ло­калізацій, передбачених типовою навчальною програмою з онкології та їх рентгенологічна семіотика. Всі розділи проілюстровані відповідними рентгенограмами, комп’ютерними томограмами як онкопатології, так і захворювань, що входять до диференціально-діагностичного ряду.

Викладені в атласі основні відомості необхідні студентам, інтернам, аспірантам та курсантам як у навчанні, так і у повсякденній роботі.

рубрика: Медичні науки