.

Переглянути зміст і уривок посібника

Рекомендовано вченою радою Полтавського державного медичного університету як навчальний наочний посібник для студентів – здобувачів освіти закладів вищої освіти ступеня магістра, які навчаються за спеціальностями: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» в закладах вищої освіти МОЗ України (протокол № 8 від 14 квітня 2021 р.).

Автори:

Лещенко Тетяна Олександрівна – завідувачка кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського державного медичного університету, кандидат філологічних наук, доцент;

Жовнір Марина Миколаївна – кандидат філологічних наук, викладач закладу вищої освіти кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського державного медичного університету;

Юфименко Вікторія Георгіївна – старший викладач закладу вищої освіти кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського державного медичного університету.

Рецензенти:

Семенко Світлана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

Болотнікова Алла Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри загального мовознавства та іноземних мов Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

Горбенко Євгенія Валеріївна – викладач навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян Полтавського державного медичного університету.

Лещенко Т. О.

Атлас культури мови медика : навчально-наочний посібник / Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір, В. Г. Юфименко. – Львів : Магнолія 2006. – 2021. – 144 с.

ISBN 978-617-574-209-9

Навчально-наочний посібник висвітлює найактуальніші питання культури української мови у формі слайдів, насичених глибоким освітньо-виховним і пізнавальним змістом. Змістовий контент максимально адаптований до професійної мови медицини й презен­тує здобутки Полтавського державного медичного університету (УМСА) як провідного за­кладу вищої медичної освіти України зі 100-літньою історією. Для здобувачів вищої медичної освіти, науково-педагогічних працівників медичних ЗВО, лікарів – усіх, для кого внормована українська мова – життєва, особистісна й професійна потреба.

рубрика: Медичні науки