.

Петрушенко В.Л.

Філософія: Підручник. – Львів: – 506 с.

ISBN 966-8340-38-8

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоре­тичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.
Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ
ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ  ВІДРОДЖЕННЯ
ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ
ТЕМА 7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
ТЕМА 8. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст.
ТЕМА 9. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ  XX cт.
ТЕМА 10. НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
ТЕМА 11. ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ
ТЕМА 12. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
ТЕМА 13.  ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
ТЕМА 14. ФІЛОСОФІЯ ОСОБИСТОСТІ
ТЕМА 15. ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ
ТЕМА 16. ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ  ФІЛОСОФІЇ
ТЕМА 17. ДІАЛЕКТИКА ЯК ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ І МЕТОД ЇЇ
ТЕМА 18. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
ТЕМА 19. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ
ТЕМА 20. КУЛЬТУРА ТА ЦИВІЛІЗАЦІЯ