.

Міжнародний туризм

Г.О. Горіна

Навчальний посібник — 144 с.

ISBN 978-617-574-193-1

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з розкриттям сутності міжнародного туризму; дослідженням видів міжнародного співробітництва в сфері туризму; визначенням ролі міжнародного туризму у досягненні Цілей сталого розвитку; висвітленням етики та соціальної відповідальності в міжнародному туризмі; розглядом засад безпеки подорожі в міжнародному туризмі.

Призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, спеціалістів сфери туризму та рекреацій.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 Міжнародний туризм як об’єкт дослідження

1.1. Організаційні форми та види туризму

1.2. Сутність та взаємозв’язок подорожі та туризму

1.3. Класифікація міжнародних та внутрішніх відвідувачів

РОЗДІЛ 2 Міжнародне співробітництво в сфері туризму

2.1. Багатостороннє міжнародне співробітництво в сфері туризму

2.1.1. Всесвітня туристична організація

2.1.2. Всесвітня рада з туризму та подорожей

2.1.3. Міжнародні регіональні організації в сфері туризму та подорожей

2.2. Двостороннє міжнародне співробітництво в сфері туризму

2.3. Міжнародне співробітництво України в галузі туризму

РОЗДІЛ 3 Міжнародний туризм та Цілі сталого розвитку

3.1. Цілі сталого розвитку: сутність та зміст

3.2. Роль міжнародного туризму у досягненні Цілей сталого розвитку

3.3. Програми «Єдина планета – Сталий туризм»

РОЗДІЛ 4 Мережева форма організації міжнародного туристичного бізнесу

4.1. Мережева форма організації міжнародного бізнесу

4.2. Сутність та специфіка мережевої форми організації міжнародного туристичного бізнесу

4.3. Передумови виникнення міжнародних готельних мереж

4.4. Переваги мережевої форми організації міжнародного готельного бізнесу