.

С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак

Навчальний посібник – 182 с.

ІSBN 978-617-574-114-6

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано пристрої та схеми практичного використання вітрової енергії.

Для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та експлуатаційників обладнання вітроенергетики.

ЗМІСТ

  1. ПРИРОДА І ЕНЕРГЕТИКА ВІТРУ

1.1. Природа і класифікація вітрів

1.2. Кінетична енергія вітру

1.3. Оцінка швидкості вітру за його дією

1.4. Вітроенергетичні ресурси

1.5. Розвиток вітроенергетики в Україні

  1. ПАРАМЕТРИ ШВИДКОСТІ ВІТРУ

2.1. Структура вітрового потоку

2.2. Вертикальний профіль вітрового потоку

2.3. Розподіл вітру за швидкостями

2.4. Розподіл вітрів за напрямами

  1. ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ

3.1. Вимірювання швидкості вітру

3.2. Побудова функції розподілу за результатами вимірювань

3.3. Оцінка розрахункової швидкості вітру

3.4. Використання довідкової бази даних

3.5. Репрезентативність результатів вимірювань швидкості вітру

  1. ВІТРОПРИЙМАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ І ПРИСТРОЇ

4.1. Сила лобового тиску вітру

4.2. Взаємодія вітру з похилою поверхнею

4.3. Вирази для сил і моментів, що діють на лопать

4.4. Умови обтікання лопаті під час її обертання

4.5. Ротор горизонтально-осьової вітроенергетичної установки

4.6. Швидкохідність ротора

  1. ТЕОРІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЬОВОГО РОТОРА

5.1. Класична модель ідеального ротора

5.2. Імпульсний варіант класичної моделі ідеального ротора

5.3. Рівняння зв’язку для елемента реального ротора

5.4. Момент і потужність реального ротора

5.5. Потужність горизонтально-осьової вітроустановки

5.6. Режим роботи ротора вітроустановки

  1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

6.1. Класифікація вітроенергетичних установок

6.2. Структурні схеми вітроенергетичних установок

6.3. Схеми вітроенергетичних систем

6.4. Способи регулювання вихідної потужності вітроелектричних

установок

6.5. Параметричні ряди вітроенергетичних установок