.

Піча В. М., Хоронжий А. Г., Кліманська Л. Д., Савка В. Є.

2-ге вид., перероб. і доповнене / За науковою редакцією В. М. Пічі.  – 340 с.

ISBN 978-966-2025-32-3

Словник містить понад 1463 статті, в яких достатньо повно і в доступній формі розкриваються основні соціологічні, терміни і поняття.
Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, а також на учнів, вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій і профтехучилищ. Буде корисний для всіх, хто займається самоосвітою.