.

Віктор ПЕТРУШЕНКО

Словник – 352 с.

ISBN 978-617-574-023-1

Філософський словник являє собою авторську редакцію та інтерпретацію вихідних філософських понять і термінів, що подаються на основі сучасних підходів та існуючих взірців. Він призначений для всіх, хто зацікавлений у філософській обізнаності, проте перш за все – для студентів вищих навчальних закладів України, особливо для тих, хто вивчає курс філософії самостійно. Словар достатньо повно та в дохідливій формі подає терміни як минулої, так і сучасної філософії в їх, переважно, авторській інтерпретації.

Словник написаний на основі видання: Петрушенко Віктор. Тлумачний словник основних філософських термінів. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. – 264 с., проте суттєво змінений, розширений, доповнений. Структура Словника опрацьовувалась автором разом із проф. Пічею В.М. Автор висловлює вдячність Едуарду Єленевському за обговорення змісту та спрямування цілої низки статей, що дозволило їх покращити. Статті “Абсурд“, “Воля“, “Епіфеномени свідомості“, “Любов“, “Політика“, “Форми раціонального пізнання“, “Мистецтво“, “Свідомість“, “Психологія“, “Характер“, “Філософія людської психології“ написані на основі спільних їх обговорень. Автор Словника висловлює вдячність Євгенію Бразуль-Брушковському за допомогу в пошуку додаткових даних в мережі Інтернету.

З М І С Т

Філософські терміни від А до Я

Видатні постаті в історії світової філософії

Висловлювання та сентенції знаменитих філософів

Перелік термінів словника