.

Петрів О.В.

Підручник – 282 с.

ISBN 978-617-574-117-7

У підручнику розкрито найважливіші етапи розвитку образотворчого мистецтва, історію зарубіжного та вітчизняного мистецтва, найвидатніші досягнення у сфері образотворчого мистецтва. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією розвитку мистецтва.

З М І С Т

Розділ 1. Зарубіжне образотворче мистецтво

1.1. Завдання та зміст курсу

1.2. Образотворче мистецтво найдавніших часів

1.3. Образотворче мистецтво Стародавнього Сходу

1.4. Образотворче мистецтво Стародавньої Греції

1.5. Образотворче мистецтво Стародавнього Риму

1.6. Образотворче мистецтво Середньовіччя

1.7. Образотворче мистецтво епохи Відродження

1.8. Образотворче мистецтво Північного Відродження

1.9. Образотворче мистецтво ХVІІ ст.

1.10. Образотворче мистецтво ХVІІІ ст.

 

1.11. Образотворче мистецтво ХІХ ст.

1.12. Образотворче мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

1.13. Образотворче мистецтво ХХ ст.

Розділ 2. Образотворче мистецтво України

2.1. Образотворче мистецтво найдавніших часів

2.2. Образотворче мистецтво Київської Русі

2.3. Образотворче мистецтво ХІV – першої половини ХVІ ст.

2.4. Образотворче мистецтво другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

2.5. Образотворче мистецтво бароко

2.6. Образотворче мистецтво класицизму та романтизму

2.7. Образотворче мистецтво другої половини ХІХ – ХХ ст.