.

Дубич К.В.

Навчальний посібник – 432 с.

ISBN 978-617-574-113-9

У навчальному посібнику розкрито та обгрунтовано систему соціаль ного забезпечення конкретних категорій населення зокрема: сімей, людей похилого віку, учасників бойових дій та постраждалих від різного роду репресій, внутрішньо переміщених осіб, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт та постраждалих внаслідок аваріїї на ЧАЕС та ін. Навчальний посібник напи саний для студентів і викладачів галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 23.2. «Соціальне забезпечення» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, громадських організацій, які працюють в системі соціального захисту населення.

ЗМІСТ

Розділ 1. Соціальний захист сімей та забезпечення соціальних стандартів їх життєдіяльності

1.1. Роль сім’ї в демографічному аспекті суспільного розвитку

1.2. Соціальне забезпечення у зв’язку з вагітністю та пологами

1.3. Допомога при народженні дитини

1.4. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

1.5. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

1.6. Допомога на дітей одиноким матерям

1.7. Допомога при усиновленні дитини

1.8. Державна допомога сім’ям з дітьми

1.9. Форми та методи стягування аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

1.10. Призначення та виплати тимчасової державноїдопомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

1.11.Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

1.12. Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Розділ 2.Соціальний забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.1. Основні напрями державної політики соціального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

2.2. Прийомна сім’я та будинки сімейного типу і їх роль в соціальному забезпеченні дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

2.3. Захист майнових та житлових прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2.4. Призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

Розділ 3. Соціальне забезпечення безробітних в Україні

3.1.Правовий статус безробітного в Україні та забезпечення його прав на допомогу і зайнятість

3.2.Особливості соціального забезпечення безробітних через надання матеріальної допомоги

3.3.Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю незастрахованим особам

3.4.Порядок виплати допомоги по безробіттю

3.5.Умови та порядок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

Розділ 4. Соціально-економічні аспекти забезпечення інвалідів в Україні

4.1.Історичні та соціальні основи забезпечення інвалідів в Україні

4.2. Форми та методи соціально-економічного забезпечення інвалідів в Україні

4.3. Державна допомога особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та на догляд за ними

4.4. Державна соціальна допомога на догляд за інвалідами

4.5. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

4.6. Особливості виплати державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам

4.7.Допомога на поховання інваліда з дитинства або дитини-інваліда

4.8. Особливості забезпечення інвалідів автомобілями

4.9. Черговість та пільги в забезпеченні інвалідів автомобілями

4.10. Забезпечення інвалідів автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою

4.11.Виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

4.12. Діяльність громадських організацій інвалідів

Розділ 5. Соціальний захист та забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5.1. Соціально-економічні та суспільні наслідки техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

5.2. Особливості визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та відселення та переселеннягромадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення

5.3. Умови визначення соціальних статусів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5.4. Соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по категоріях

5.5. Соціальне забезпечення дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи

5.6. Особливості соціального забезпечення населення, яке потерпіло від Чорнобильської катастрофи: забезпечення\ житлом та компенсація за майно, втрачене у зв’язку з евакуацією, відселенням або самостійним переселенням

5.7. Умови та регулювання праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення

5.8. Одноразові компенсації особам за визначеними категоріями

Розділ 6. Соціальне забезпечення та пільги ветеранам і інвалідам війни, учасникам бойових дій та дітям війни

6.1. Соціальний статус ветеранів та інвалідів війни і учасників бойових дій

6.2. Пільги учасникам бойових дій та гарантії їх соціального забезпечення

6.3. Соціальні пільги та допомога інвалідам війни та прирівняним до них особам

6.4. Соціальні пільги та допомога учасникам війни

6.5. Соціальне забезпечення осіб за особливі заслуги перед Батьківщиною

6.6. Виплата разової грошової допомоги до Дня Перемоги

6.7. Соціальне забезпечення жертв нациських переслідувань

6.8. Форми та методи соціального забезпечення колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів

6.9. Соціальне забезпечення колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання

6.10. Особливості соціального забезпечення в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання

6.11. Соціальна підтримка дружин (чоловіків) померлих жертв нацистських переслідувань

6.12. Особливості соціального забезпечення дружин (чоловіків) померлих інвалідів

6.13.Умови та форми здійснення компенсаційних виплат та надання гуманітарної допомоги жертвам нацистських переслідувань

6.14. Державні соціальні гарантії «дітям війни»

6.15. Соціальне забезпечення учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, їх сімей та сімей загиблих учасників АТО

6.16. Особливості соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні

Розділ 7. Соціальний забезпечення громадян через систему призначення субсидій

7.1.Призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Перелік законодавчих актів, що регулюють процес надання соціальної допомоги в Україні конкретним категоріям населення