.

Дубич К.В.

Навчальний посібник. – 272 с.

ISBN 978-617-574-113-9

У навчальному посібнику відображено історичну періодизацію становлення системи соціального забезпечення в Україні та за кордоном. Обгрунтовано державно-правові основи соціального забезпечення населення в Україні. Розкрито теоретико-методологічні основи соціального забезпечення та понятійний апарат. Охарактеризовано соціальне забезпечення як особливий вид професійної діяльності та морально-етичні принципи соціального забезпечення. Визначено та обґрунтовано гуманітарну та благодійну допомогу як напрям соціального забезпечення населення в Україні.

Навчальний посібник написаний для студентів і викладачів галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 23.2. «Соціальне забезпечення» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, громадських організацій, які працюють в системі соціального забезпечення населення.

 

ЗМІСТ

Розділ 1. Історична періодизація становлення системи соціального забезпечення

1.1. Історичні аспекти розвитку суспільної допомоги бідним верствам населення

1.2. Становлення системи соціального забезпечення за часів побудови соціалізму

1.3. Соціальне забезпечення періоду незалежності України

1.4. Сучасна система соціального захисту України

1.5. Роль соціальної політики в сфері соціального забезпечення. населення

1.6. Соціальні установи та служби з обслуговування громадян, що потребують соціального забезпечення

Розділ 2. Державно-правові основи соціального захисту населення України

2.1. Соціальний захист населення як фактор розвитку соціально-правової держави

2.2. Концептуальні засади соціального забезпечення: зарубіжний та вітчизняний досвід

2.3. Соціальні ризики та їх класифікація

2.4. Сутність державного соціального забезпечення: державні соціальні стандарти та соціальні норми

Розділ 3. Теоретико-методологічні основи соціального забезпечення

3.1. Соціальне забезпечення як наука

3.2. Соціальне забезпечення як навчальна діяльність

3.3. Основні поняття та категорії соціального забезпечення

3.4. Категорії громадян чи група осіб яким передбачено соціальне забезпечення

3.5. Об’єкти та суб’єкти соціального забезпечення

3.6. Принципи соціального забезпечення

3.7. Функції соціального забезпечення

Розділ 4. Соціальне забезпечення як особливий вид діяльності

4.1. Особливості підготовки інспекторів з соціального забезпечення

4.2. Соціальне забезпечення як вид професійної практичної діяльності

4.3. Головні функціональні обов’язки та правовий статус інспектора з соціального забезпечення

4.4. Професійні якості інспектора з соціального забезпечення

4.5. Морально-етичні якості інспектора з соціального забезпечення

Розділ 5. Основні методи соціального забезпечення

5.1. Сутність методів соціального забезпечення

5.2. Соціально-економічні методи соціального забезпечення

5.3. Організаційно-розпорядчі методи соціального забезпечення

5.4. Правові форми та методи соціального забезпечення

5.5. Соціологічно-статистичні методи соціального забезпечення

5.6. Психологічні методи в реалізації соціального забезпечення

5.7. Соціальна діагностика як метод соціального забезпечення

Розділ 6. Соціальне забезпечення населення через систему надання гуманітарної та благодійної допомоги

6.1. Гуманітарна допомога як напрям соціального забезпечення населення України

6.2. Благодійна допомога як форма соціального забезпечення населення