.

Хоронжий А. Г.

Навчальний посібник. – 170 с.

ISBN 966-8340-79-5

Курс лекцій містить широке коло питань, які розкривають суть і зміст соціології релігії як нау­ки і навчальної дисципліни. Висвітлюються соціо­­логічні теорії, структура і функції релігії. Роз­гля­даються відносини релігії і суспільства, релігії і людини.
Курс лекцій призначений для студентів соціології.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Соціологія релігії як наукова і навчальна дисципліна
Розділ 2. Релігія як символічна система
Розділ 3. Соціологічні теорії релігії
Розділ 4. Структура і функції релігії
Розділ 5. Релігія і суспільство
Розділ 6. Релігія і людина
Розділ 7. Процеси у релігійній сфері
Словник термінів, які використовуються у соціології релігії