.

Семашко О. М.

Навчальний посібник, 2-ге видання, виправл. і доповн. – 244 с.

ISBN 966-8340-48-5

Дане видання є першим посібником з соціології мистецтва в Україні, заснованим на узагальненні проведених, особливо в останню чверть ХХ століття, емпіричних дослідженнях художнього життя України і викладеним за галузевим принципом.
Для студентів соціологічних факультетів, мистецьких та педагогічних вищих навчальних закладів.
Посібник може бути використаний викладачами соціології, культурології, естетики, митцями і всіма тими, хто цікавиться питаннями соціології мистецтва.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА
РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛ 4. ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ