.

О. П. Страхова, О. І. Андросов; за ред. О. А. Рижова.

Навчально-методичний посібник – 164 с.

ISBN 978-617-7937-44-8

У посібнику розглянуті основні поняття і визначення важливої частини доказової медицини – математичної статистики. Їх застосовуть у первинній обробці результатів досліджень для кількісних даних, що представляють собою вибірки з нормальним і ненормальним розподілом. Завдання такого типу властиві медицині і фармації, вони служать елементом доказу наявності або відсутності відмінностей між вибірками; ефективності нових розроблених методів лікування пацієнтів; підвищення якості виробництва лікарських препаратів.

При підготовці використані матеріали сайту StatSoft.com

Практикум призначений для студентів та магістрів фармацевтичного факультету

Зміст

  1. Статистичні методи обробки інформації.Первинна статистична обробка кількісних ознак, оцінка значимості їх відмінності за допомогою програм MS Excel і STATISTICA
  2. Планування експерименту.Модулі дисперсійних, канонічного і кореляційного аналізу в програмі STATISTICA
  3. Кластерний аналіз у програмі STATISTICA
  4. Приклади застосування методів статистики длярозв’язання задач у медицині
рубрика: Медичні науки