.

Я.В. Литвиненко, С.А. Лупенко

Наукова монографія – 160 с.

ISBN 978-617-574-190-0

Монографію присвячено вирішенню важливого науково-прикладного завдання створення математичної, імітаційної моделі та методів опрацювання кардіосигналів електричної природи для потреб функціональної діагностики стану серця в комп’ютерних діагностичних системах, базуючись на теоретико-імовірнісному підході. На основі аналізу структури електрокардіосигналу та факті її циклічного розгортання у часі в даній монографії математичну стохастичну, параметричну, конструктивну модель електрокардіосигналу подано у вигляді циклічного з періодичними ймовірнісними характеристиками випадкового процесу для задачі визначення його зонної часової структури. Описано метод виділення діагностичних зон електрокардіосигналу та запропоновано підхід до їх розпізнавання, які можуть бути використані при створенні спеціалізованого програмного забезпечення для потреб функціональної діагностики стану серця в комп’ютерних діагностичних системах. Описано новий метод імітаційного комп’ютерного моделювання кардіосигналів різної фізичної природи.

ЗМІСТ

Розділ 1. Електрокардіосигнал, засоби його реєстрації та опрацювання. Огляд відомих математичних моделей, методів опрацювання в автоматизованих діагностичних системах

1.1. Електрокардіографічні методи дослідження електричних сигналів серця

1.1.1. Основні відомості про електрокардіографію та етапи її розвитку

1.1.1.1. Автоматизовані комп’ютерні діагностичні системи, існуючі методи дослідження електрокардіосигналів та діагностичні ознаки

1.1.2. Особливості електрокардіосигналу

1.1.2.1. Електрокардіосигнал (об’єкт дослідження)

1.1.2.2. Науково-технічні проблеми, які виникають під час автоматизованого опрацювання (визначення діагностичних зон) в автоматизованих комп’ютерних діагностичних системах

1.1.3. Відомі математичні моделі електрокардіосигналу

1.1.3.1. Детерміновані математичні моделі

1.1.3.2. Стохастичні математичні моделі

1.1.4. Відомі методи опрацювання зареєстрованих електрокардіосигналів в автоматизованих комп’ютерних діагностичних системах

1.1.4.1. Методи фільтрації електрокардіосигналу (попередне опрацювання електрокардіосигналів)

1.1.4.2. Методи виділення (сегментації) та розпізнавання діагностичних зон електрокардіосигналу (основне опрацювання електрокардіосигналів)

1.2. Вимоги до математичної моделі та методів обробки електрокардіосигналу для задачі визначення його зонної часової структури

1.2.1. Вимоги до математичної моделі електрокардіосигналу

1.2.2. Вимоги до методів опрацювання електрокардіосигналу

Розділ 2. Математична модель електрокардіосигналу та її основні характеристики

2.1. Стохастична математична модель кардіосигналів різної фізичної природи, яка враховує їх зонну часову структуру

2.2. Запропонована стохастична, параметрична, конструктивна математична модель електрокардіосигналу для задачі визначення зонної часової структури сигналу

2.3. Основні характеристики запропонованої математичної моделі

Розділ 3. Методи опрацювання електрокардіосигналів на базі їх описаної математичної моделі

3.1. Методи фільтрації електрокардіосигналу

3.1.1. Методи згладження електрокардіосигналів

3.2. Метод визначення зонної часової структури електрокардіосигналу

3.2.1. Метод виділення діагностичних зон електрокардіосигналу (метод сегментації електрокардіосигналу)

3.2.2. Результати виділення діагностичних зон електрокардіосигналу описаним методом

3.2.3. Діагностичні ознаки виділених діагностичних зон у вигляді коефіцієнтів розкладу в ряди по ортогональних базисних функціях дискретного аргументу

3.2.4. Результати розкладів виділених діагностичних зон в ряд по ортогональних базисних функціях Чебишева дискретного аргументу

3.3. Метод оцінки періоду електрокардіосигналу

Розділ 4. Методи комп’ютерного імітаційного моделювання електрокардіосигналів. Оцінка точності визначення діагностичних зон електрокардіосигналів описаним методом. Програмно-алгоритмічне забезпечення комп’ютерних систем автоматизованої діагностики для опрацювання та моделювання електрокардіосигналів

4.1. Імітаційна математична модель електрокардіосигналу

4.2. Метод імітаційного моделювання електрокардіосигналу

4.2.1. Результати імітаційного моделювання електрокардіосигналів

4.2.2. Оцінка точності методу імітаційного моделювання електрокардіосигналів

4.3. Оцінка точності визначення діагностичних зон описаним та відомими методами, їх порівняльний аналіз

4.4. Верифікація математичної моделі (перевірка на адекватність описаної математичної моделі реальному електрокардіосигналу)

4.5. Пакет комп’ютерних програм для опрацювання та імітаційного моделювання електрокардіосигналів

Додаток А. Фрагмент лістингу пакету спеціалізованих програм для обробки та моделювання електрокардіосигналів.

рубрика: Медичні науки