.

Є.В. Тиш, С.А. Лупенко

Наукова монографія – 150 с.

ISBN 978-617-574-185-6

Монографію присвячено вирішенню актуальної задачі створення математичних, імітаційних моделей та методів опрацювання кардіоінформації в комп’ютерних медичних діагностичних системах. На основі аналізу процесів формування та факті нестаціонарності зміни серцевого ритму при фізичних навантаженнях у монографії подано математичну модель кардіоінтервалограми у вигляді суми дискретної детермінованої функції та стаціонарної лінійної випадкової послідовності. Обґрунтовано методи статистичного оцінювання діагностичних ознак, а саме, коефіцієнтів розкладу оцінки математичного сподівання та оцінки кореляційної функції кардіоінтервалограм у ряди за ортогональними поліномами Чебишева, а також параметрів кривих Пірсона для оцінювання щільності розподілу, що дало можливість зменшити (оптимізувати) розмірність вектора діагностичних ознак. Описано новий метод імітаційного моделювання на ЕОМ кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях.

ЗМІСТ

Розділ 1. Математичні моделі кардіоінтервалограм, методи дослідження та діагностичні ознаки в кардіометричних діагностичних системах (огляд літературних джерел)

1.1. Науково-теоретичні основи кардіоінтервалографії та методи дослідження кардіоінтервалограм

1.1.1. Основи кардіоінтервалографії

1.1.2. Функціональні проби

1.2. Математичні моделі КІГ в задачах технічної кардіоінтервалометрії

1.2.1.Основні підходи до моделювання кардіоінтервалограм

1.2.2.Детерміновані моделі кардіоінтервалограм

1.2.3.Стохастичні моделі кардіоінтервалограм

1.3. Сучасні методи дослідження кардіоінтервалограм

1.3.1.Методи аналізу у часі

1.3.1.1. Статистичні методи

1.3.1.2. Геометричні методи (варіаційна пульсометрія)

1.3.2.Методи аналізу в частотній області

1.3.2.1. Оцінка ритмограми

1.3.2.2. Спектральний аналіз

1.3.3.Деякі інші методи дослідження

1.3.3.1. Автокореляційний аналіз

1.3.3.2. Кореляційна ритмографія (скаттерграма)

1.3.3.3. Нові методи дослідження

1.4. Вимоги до розроблювальної математичної моделі кардіоінтервалограми

1.5. Висновки до першого розділу

Розділ 2. Математична модель кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях

2.1. Обґрунтування математичної моделі кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях

2.2. Лінійна випадкова послідовність як модель стохастичної складової кардіоінтервалограми

2.3. Вибір детермінованої складової математичної моделі кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях

2.4. Характеристики математичної моделі кардіоінтервалограми при фізичних навантаженнях

Розділ 3. Методи опрацювання кардіоінтервалограми та діагностичні ознаки на базі її математичної моделі

3.1. Методи статистичного оцінювання кардіоінтервалограм

3.1.1. Діагностичні ознаки та методи статистичного оцінювання кардіоінтервалограм при аналізі детермінованої складової їх математичної моделі

3.1.2. Діагностичні ознаки та методи статистичного оцінювання кардіоінтервалограм при аналізі стохастичної складової їх математичної моделі

3.1.2.1. Діагностичні ознаки та методи статистичного оцінювання кардіоінтервалограм за щільністю розподілу

3.1.2.2. Діагностичні ознаки та методи статистичного оцінювання кардіоінтервалограм за кореляційною функцією

3.2. Методи приймання рішень при діагностиці за кардіоінтервалограмою

3.3. Висновки до третього розділу

Розділ 4. Комп’ютерне імітаційне моделювання кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях для систем кардіоінтервалометричної діагностики

4.1. Загальні підходи до імітаційного моделювання кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

4.2. Імітаційне моделювання кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях на базі їх математичної моделі

4.2.1. Моделюючий алгоритм детермінованої складової

4.2.2. Метод імітаційного моделювання лінійних стаціонарних випадкових послідовностей

4.2.2.1. Основні підходи до моделювання стаціонарних лінійних випадкових послідовностей

4.2.2.2. Моделюючий алгоритм

4.3. Результати імітаційного моделювання кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

4.4. Похибка імітаційного експерименту

4.5. Система комп’ютерних програм для опрацювання та імітаційного моделювання КІГ при фізичних навантаження на базі кардіоінтервалометричної діагностичної системи

Додаток А. Система комп’ютерних програм для кардіоінтервалометричної діагностичної системи

рубрика: Медичні науки