.

Г. О. Соловйова, В. І. Похилько, С. М. Цвіренко

Посібник – 108 с.

ISBN 978-617-7937-02-8

В посібнику детально описано методика проведення Холтерівського моніторування у новонароджених. За основу положено послідовний виклад електрофізіологічних закономірностей, представлені ЕКГ-патерни здорових доношених, передчасно народжених та новонароджених з перинатальною патологією. Дане видання розраховано на лікарів-інтернів, лікарів-неонатологів, лікарів-педіатрів, сімейних лікарів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА РОЗВИТКУ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ

РОЗДІЛ 3. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИКА ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ В НОРМІ

РОЗДІЛ 5. ХОЛТЕРІВСЬКЕ МОНІТОРУВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОЇ ПРОВІДНОСТІ

РОЗДІЛ 6. ХОЛТЕРІВСЬКЕ МОНІТОРУВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ РИТМУ СЕРЦЯ

РОЗДІЛ 7. ПАТЕРН ХОЛТЕРІВСЬКОГО МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ УМОВНО ЗДОРОВИХ ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

РОЗДІЛ 8. ХОЛТЕРІВСЬКЕ МОНІТОРУВАННЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

8.1 Характеристика порушень ритму серця та провідності за даними тривалого моніторування ЕКГ за Холтером у доношених новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи

8.2 Характеристика порушень ритму серця та провідності у передчасно народжених дітей із внутрішлуночковим крововиливом

рубрика: Медичні науки