.

Л. С. Бабінець

Науково-методичний посібник – 328 с.

ISBN 978-617-7937-37-0

Практичні рекомендації, розроблені у результаті проведеного наукового дослідження, будуть корисними і доцільними для імплементації їх до загальнолікарської практики (терапевтичної, гастроентерологічної, загальної практики-сімейної медицини, реабілітаційної та санаторно-курортної), а також для впровадження до системи вищої медичної освіти – для навчання студентів старших курсів, лікарів-інтернів і магістрів, аспірантів і курсантів.

Зміст

Глава 1. ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ ТРОФОЛОГІЧНОЇ ПОЛІНУТРІЄНТНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

1.1. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез хронічного панкреатиту

1.2. Характеристика складових компонентів полінутрієнтної недостатності, основних предикторних клініко-патогенетичних синдромів її формування при хронічному панкреатиті

1.3. Лікування та профілактика хронічного панкреатиту в світлі корекції полінутрієнтних порушень

Глава 2. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Глава 3. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ З ТРОФОЛОГІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

3.1. Об’єм клінічних і антропометричних досліджень

3.2. Параметри оцінки екзокринної та ендокринної функцій і структурного стану ПЗ

3.3. Оцінка параметрів стану кісткової тканини

3.4. Методики визначення показників імунного статусу і цитокінового профілю

3.5. Визначення параметрів синдрому перекисного окислення ліпідів і антиоксидантного захисту

3.6. Методики визначення показників ендогенної інтоксикації

3.7. Дослідження стану мікробіоценозу кишечника

3.8. Біохімічні дослідження показників мінерального, вітамінного та інших ланок обміну

3.9. Методи морфологічного дослідження

3.10. Статистичні методи обробки отриманих даних

Глава 4. МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПОМЕРЛИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ

4.1. Морфологічне дослідження ПЗ у померлих із ХП

4.2. Етіопатогенетичні типи морфологічних змін тканини ПЗ в померлих із ХП

4.3. Морфологічне дослідження кісткової тканини у померлих

із ХП

4.4. Співставлення даних морфологічного дослідження КТ, ПЗ і біохімічних показників мінерального метаболізму в крові хворих на ХП

Глава 5. АНАЛІЗ СТАНУ ПОЛІНУТРІЄНТНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

5.1. Мінеральний і вітамінний статус хворих на хронічний панкреатит

5.2. Стан кісткової тканини хворих на ХП як прояв полінутрієнтної недостатності

5.3. Імунний статус хворих на хронічний панкреатит

5.4. Анемічний синдром при хронічному панкреатиті

Глава 6. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЛАНОК ПОЛІНУТРІЄНТНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

6.1. Взаємозв’язки стану кісткової тканини з мінеральним і вітамінним статусом хворих на хронічний панкреатит

6.2. Взаємозв’язки стану кісткової тканини з імунним статусом хворих на хронічний панкреатит

6.3. Взаємозв’язки стану кісткової тканини з параметрами анемічного синдрому та білкового статусу хворих на хронічний панкреатит

Глава 7. ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС ТА ЕНДОТОКСИКОЗ ЯК ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТРОФОЛОГІЧНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

7.1. Стан показників синдрому перекисного окислення ліпідів, ендотоксикозу і системи антиоксидантного захисту в хворих на ХП

7.2. Взаємозв’язки показників перекисного окислення ліпідів, ендотоксикозу, системи антиоксидантного захисту і параметрів трофологічного статусу хворих на ХП

Глава 8. ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ І ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІНУТРІЄНТНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

8.1. Аналіз стану цитокінового профілю при хронічному панкреатиті

8.2. Взаємозв’язки змін цитокінового профілю і параметрів трофологічного статусу, ПОЛ, ЕІ і АОСЗ

Глава 9. СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІНУТРІЄНТНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

9.1. Аналіз стану мікробіоценозу товстого кишечника при хронічному панкреатиті

9.2. Взаємозв’язки змін мікробіоценозу товстого кишечника і параметрів трофологічного статусу, ПОЛ, ендотоксикозу, системи антиоксидантного захисту і ЦК профілю

Глава 10. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПРОГРАМ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ

10.1. Характеристика лікувальних комплексів

10.2. Ефективність застосування полівітамінно-полімінерального препарату теравіт в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит

10.3. Ефективність сумісного застосування фітотаблеток стевії «Стевіясан» і теравіту в комплексному лікуванні хворих на ХП

10.4. Ефективність використання препаратів кальцемін і кальцемін адванс у комплексному лікуванні хворих на ХП із супутнім остеодефіцитом

10.5. Ефективність гомеосиніатричного і традиційного введення антигомотоксичних препаратів Momordica compositum і Coenzyme compositum у комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит

10.6. Алгоритми ведення хворих із хронічним панкреатитом із врахуванням необхідності корекції полінутрієнтних порушень

рубрика: Медичні науки