.

Жамардій В.О.

Монографія – 608 с.

ISBN 978-917-574-198-6

Монографію присвячено актуальній проблемі вдосконалення освітнього процесу з фізичного виховання у закладах вищої педагогічної освіти з метою формування у студентів здоров’язбережувальних компетентностей для забезпечення ефективності їх майбутньої професійної діяльності. Обґрунтовано концепцію і модель методичної системи застосування фітнес-технологій, представлено загальні закономірності її функціонування в освітньому процесі з фізичного виховання студентів.

Монографія адресована викладачам, аспірантам, студентам закладів вищої освіти України, фахівцям сфери фізичної культури та педагогіки.

ЗМІСТ

Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

1.1. Культурно-історична ретроспектива становлення та розвитку фітнес-технологій

1.2. Теоретико-науковий аналіз базових понять

1.3. Класифікаційна характеристика сучасних фітнес-технологій

1.4. Застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів

Розділ 2. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

2.1. Наукові підходи до застосування фітнес-технологій

2.2. Програмно-нормативне забезпечення системи фізичного виховання

2.3. Педагогічні умови застосування фітнес-технологій

2.4. Психолого-педагогічні та вікові особливості студентів

2.5. Психолого-педагогічні аспекти діяльності викладача фізичного виховання

Розділ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

3.1. Концепція методичної системи застосування фітнес-технологій

3.2. Модель методичної системи застосування фітнес-технологій та її структурні компоненти

3.3. Конструювання та проєктування змісту фітнес-технологій у фізичному вихованні студентів

Розділ 4. МЕТОДИЧНА СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

4.1. Технологія формування цільового блоку методичної системи в процесі фізичного виховання студентів

4.2. Обґрунтування та структурування змістово-організаційного блоку методичної системи застосування фітнес-технологій

4.3. Реалізація і впровадження технологічного блоку методичної системи застосування фітнес-технологій

4.4. Аналіз та оцінювання показників контрольно-діагностичного блоку методичної системи застосування фітнес-технологій

Розділ 5. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

5.1. Критерії та рівні застосування фітнес-технологій у фізкультурно-оздоровчій діяльності студентів

5.2. Аналіз ефективності методичної системи застосування фітнес-технологій

ДОДАТКИ

рубрика: Медичні науки