.

Авраменко М.О., Каплаушенко А.Г., Пряхін О.Р., Варинський Б.О., Юрченко І.О., Щербак М.О.

Білінгвальний навчально-методичний посібник – 1206 с.

ISBN 978-617-574-171-9

Білінгвальний навчально-методичний посібник рекомендовано для використання при вивченні дисципліни англійською мовою для легшого сприйняття матеріалу, та для підготовки студентів до практичних занять з фізичної хімії.

ЗМІСТ

  1. Історія зародження і становлення фізичної хімії
  2. Основи хімічної термодинаміки та термодинаміка хімічної рівноваги
  3. Фазова рівновага
  4. Властивості розчинів електролітів та неелектролітів
  5. Електродні процеси та їх застосування у фармації
  6. Кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій
  7. Поверхневі явища. сорбційні процеси та їх застосування у фармації
  8. Методи одержання колоїдних систем
  9. Розчини високомолекулярних сполук
  10. Мікрогетерогенні системи (частина 1)

11. Мікрогетерогенні системи (частина 2)

рубрика: Медичні науки