.

Юр’єва Л. М., Огоренко В. В., Носов С. Г., Шустерман Т. Й., Мамчур О. Й., Ніколенко А. Є., Широков О. В., Гненна О. М., Кокашинський В. О., Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В.

Навчальний посібник – 180 с.

ISBN 978-617-7937-08-0

Навчальний посібник «Психіатрія, наркологія» присвячений складовій дисципліні навчальної програми «Загальна медична підготовка» для студентів другого (магістерського) рівня підготовки галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 221 Стоматологія та розроблений відповідно до Проекту стандарту вищої освіти України. Посібник включає питання загальної психопатології й основних психічних та поведінкових розладів. Особлива увага приділена висвітленню психічних порушень при вроджених та набутих вадах ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки. Посібник містить рекомендації з невідкладної допомоги та особливостей поводження лікаря-стоматолога при наявності психічних розладів у осіб, яким надається стоматологічна допомога.

ЗМІСТ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ. ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

1.1. Предмет та завдання психіатрії та наркології. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості організації психіатричної та наркологічної допомоги (Широков О. В.)

1.2. Методи психіатричного дослідження. Класифікація психічних розладів, поняття психопатологічного симптому, синдрому та захворювання, регістри психічних розладів (Носов С. Г., Шустерман Т. Й.)

1.3. Загальні принципи лікування та профілактики психічних розладів. Класифікація психотропних препаратів, показання до застосування, ускладнення та методи їх корекції (Тимофєєв Р. М.)

1.4. Порушення відчуття та сприйняття (Шустерман Т. Й.)

1.5. Порушення пам’яті (Огоренко В. В.)

1.6. Порушення мислення та інтелекту (Кокашинський В. О.)

1.7. Порушення емоцій та ефекторної сфери (Шустерман Т. Й.)

1.8. Порушення свідомості та самосвідомості (Юр’єва Л. М.)

1.9. Психопатологічні синдроми (Кокашинський В. О.)

Розділ 2. СПЕЦІАЛЬНА (НОЗОЛОГІЧНА) ПСИХІАТРІЯ

2.1. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин та речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків (Юр’єва Л. М., Шорніков А. В.)

2.2. Неврози. Гострі невротичні реакції (Огоренко В. В., Мамчур О. Й.)

2.3. Психічні порушення при вроджених та набутих вадах ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки (Гненна О. М., Ніколенко А. Є.)

2.4. Розлади особистості (Ніколенко А. Є.)

2.5. Шизофренія (Юр’єва Л. М.)

2.6. Афективні розлади (Мамчур О. Й., Широков О. В.)

2.7. Епілепсія. Екзогенні психічні розлади (Носов С. Г.)

рубрика: Медичні науки